De weg van melk

In de koelkast vind je kaas, yoghurt, melk... Allemaal met melk van bij ons.
Hoe komt de melk van de koe in de koelkast. Zet de beelden in de juiste volgorde.

Melk - voorstralen
Melk - tankwagen
Melk - koeien in weide
Melk - zuivelfabriek
Melk - koeien in stal
Melk - melken
Melk - koeltoog
Volgende vraag